Tweede traject Hybride Techniekopleider gaat van start!

In het najaar van 2021 start het tweede traject hybride techniekopleiders Limburg. Het eerste traject was een succes. 16 professionals haalden in juni 2021 hun Pedagogisch Didactisch Diploma van Fontys Hogeschool. Het traject is bedoeld voor praktijkprofessionals, die ook een bijdrage willen leveren aan het technisch onderwijs. Zij combineren hun huidige baan met lesgeven als gastdocent in het (V)MBO of als techniekambassadeur of professionele praktijkopleider in het bedrijfsleven.

In het traject leren deelnemers didactische en pedagogische vaardigheden om (toekomstige) techniekcollega’s op te leiden of bij te scholen. Het traject wordt financieel mogelijk gemaakt door Sterk Techniekonderwijs in Limburg (STO), de provincie Limburg, de deelnemende opleidingsfondsen (Wij Techniek, OOM en A+O Metalektro) en Bouwend Nederland. Samen met het Limburgse (V)MBO, Fontys en Techniekcoalitie Limburg organiseren zij dit traject. De lesbijeenkomsten vinden centraal in Limburg plaats.

Kennis leren overdragen

Potentiële deelnemers zijn technische professionals, die een specifiek technisch vakmanschap als achtergrond hebben en daar specialist in zijn. Zij leren hun eigen technische kennis en vaardigheden over te dragen. Na afloop zijn zij in staat om scholingsactiviteiten te organiseren, trainingen, cursussen en workshops te verzorgen, anderen te coachen en lesmateriaal te ontwikkelen.

"Het is belangrijk om te investeren in ontwikkeling van talent zodat we samen meer slagkracht krijgen.”

Belangrijk voor leven lang leren

Sterk Techniek onderwijs Limburg maakt samen met de Techniekcoalitie Limburg het traject ‘Hybride techniekopleiders’ voor de tweede keer in Limburg mogelijk. Zo stimuleren zij ‘een leven lang leren’ in de branche. Door toekomstige professionals op te leiden en actuele kennis naar scholen te brengen. Dit is nodig omdat de krapte op de technische arbeidsmarkt groot is. Daarbij verandert het werkveld continu door ontwikkelingen als digitalisering, de energietransitie en robotisering. Ook helpt deze aanpak het docententekort te verminderen. Het succes van onderwijs staat of valt met vakmensen, die hun kennis en expertise delen met de nieuwe generatie technici en de interesse bij hen wekt om ook daadwerkelijk in de techniek aan de slag te gaan.

Traject en opleiding

Iedereen met een technische opleiding op minimaal mbo-3 niveau kan zich aanmelden. Deelnemers kunnen hun baan in de techniek combineren met lesgeven als hybride techniekopleider. De opleiding omvat 18 scholingsdagen in een periode van 10 maanden. De lessen vinden om de week plaats, starten na werktijd in de namiddag en avond (16.00 tot 20.30 uur). Ze worden gegeven door Fontys Hogeschool in samenwerking met Gilde opleidingen/Vista College op een centrale locatie in Limburg. Iedere deelnemer loopt 80 uur stage bij een MBO- en/of VMBO-school bij hem/haar in de buurt.

Interesse?

Voor meer informatie over het traject Hybride techniekopleiders Limburg kun je contact opnemen met Techniekcoalitie Limburg via 0486 – 47 77 81, info@techniekcoalitielimburg.nl of www.techniekcoalitielimburg.nl

Aanmelden voor het traject Hybride techniekopleiders Limburg 2021-2022 kan via de website www.techniekcoalitielimburg.nl of via onderstaande button.

Aanmelden