Arbeidsmarktinformatie: Horeca sector weer opgeleefd na coronacrisis

De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis. Toch heeft de economische groei er voor gezorgd dat er in deze sector inmiddels weer personeelstekorten zijn ontstaan. Dat blijkt uit de nieuwe barometer ‘Horeca’, die UWV op vrijdag 15 oktober 2021 heeft uitgebracht op werk.nl. In een barometer staan voor een sector de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt centraal, zoals de WW-cijfers en het aantal vacatures en werknemersbanen. Tot ‘werknemersbanen’ worden niet de banen van ZZP’ers en uitzendkrachten gerekend.

Sterke toename aantal vacatures

De horeca profiteert van de economische groei. Zo beschikte deze sector halverwege dit huidige jaar over zo’n 400.000 werknemersbanen. In de eerste helft van 2021 was er dan ook sprake van een spectaculair herstel van het aantal vacatures. Halverwege dit jaar stonden er voor de horeca namelijk naar schatting 29.000 vacatures open. Veel meer zelfs dan voorafgaand aan de coronacrisis.

Waar liggen binnen de horeca de kansen op werk?

Er is momenteel veel vraag naar barpersoneel, medewerkers bediening horeca, (zelfstandig werkende) koks, ondersteunend personeel in de keuken en medewerkers fastservice (die zich bezighouden met het bereiden en verkopen van voorbewerkte producten, zoals snacks, kleine gerechten en warme en koude dranken). Daarnaast is er momenteel veel vraag naar leidinggevende functies, zoals: hoofd bedrijfsrestaurant, manager restaurant of food & beverage manager (= iemand die in een hotel verantwoordelijk is voor de voedsel- en drankvoorziening).

Uitdagingen voor werkgevers

In het derde kwartaal van 2021 zijn veel horecaondernemers positiever, hoewel sommigen zich zorgen maken over de opgebouwde schuldenlast aangezien sinds 1 oktober veel generieke steunmaatregelen gestopt zijn. In de sector wordt dan ook alsnog voor faillissementen gevreesd en voor het verdwijnen van werkgelegenheid. Voorafgaand aan de coronacrisis kampte de horeca met personeelstekorten. Nu het weer beter gaat, komen die tekorten terug en belemmeren het herstel. Dat vraagt van werkgevers een extra inspanning om personeel te vinden en te behouden, wat dus kansen voor werkzoekenden betekent.

De barometer ‘Horeca’ is op werk.nl te vinden via het zoekpad: Home -> Arbeidsmarktinformatie -> Sectoren -> Horeca.