Arbeidsmarktontwikkelingen april 2022

Op werk.nl is de 'Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, april 2022' beschikbaar. Deze editie gaat in op de ontwikkelingen rondom WW-uitkeringen, vacatures en de spanning op de arbeidsmarkt in 2021 en deels in de eerste maanden van 2022. De 'Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen’ verschijnt twee- tot driemaal per jaar.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 

  • Eind februari 2022 verstrekte UWV 188.000 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 98.000 minder dan een jaar eerder (-34%). Afgelopen winter was de instroom in de WW lager dan tijdens de winters van de twee jaren daarvoor. De instroom was zelfs iets lager dan de uitstroom, terwijl dat meestal in de wintermaanden december tot en met februari andersom is.
  • Het aantal personen met een WW-uitkering van een jaar of langer blijft afnemen, maar de afname wordt wel minder sterk. Vlak voor de start van de coronacrisis (februari 2020) ging het nog om 49.000 personen, in februari 2021 om 45.000 personen en in februari 2022 om 44.000 personen.
  • Het aantal openstaande vacatures is verder gestegen. Eind 2021 kwam dit aantal namelijk uit op een nieuw record: 387.000. De meeste openstaande vacatures waren in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Door een hoog aantal vacatures en een laag aantal kortdurende werklozen nam in het vierde kwartaal van 2021 de spanning op de arbeidsmarkt verder toe. Zo was de arbeidsmarkt in dat kwartaal krapper dan vóór de coronacrisis. Al met al was de arbeidsmarkt eind 2021 in alle arbeidsmarktregio’s krap tot zeer krap.
  • Het aantal ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen daalde in 2021 met 54% ten opzichte van 2020.

Bekijk hier het volledige document.