De nieuwe Regio in Beeld 2021 Midden-Limburg is er weer!

Sinds 2 november is er weer een nieuwe "Regio in Beeld". Daarmee wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Midden-Limburg. De afdeling Arbeidsmarktinformatie van UWV brengt de kansen op de arbeidsmarkt in kaart om zo vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Het belang van scholing en een leven lang leren en ontwikkelen is groot om de mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken. Het Leerwerkloket geeft hierin advies. Ook samenwerking met het Regionale Mobiliteits Team biedt extra kansen en mogelijkheden.

Op werk.nl staan daarnaast ook veel dashboards waarin allerlei selecties gemaakt kunnen worden tot op het niveau van een gemeente. Nieuw is het dashboard 'skills en beroepen' waarin steeds meer vaardigheden in kaart worden gebracht die werkzoekenden moeten hebben om een overstap te kunnen maken naar een kansrijk beroep. Ook voor Midden-Limburg is er weer een actuele lijst van kansrijke beroepen. Ten slotte is er voor werkgevers een 27-tal oplossingen om personeelstekorten aan te pakken.

Bekijk hier de volledige rapportage