Artikel

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven geven impuls aan een leven lang ontwikkelen

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich een leven lang ontwikkelen. Dat is de kern van de positionpaper ‘De kracht van praktijkleren in het mbo’. Ministers Ingrid van Engelshoven van OCW en Wouter Koolmees van SZW ontvingen vandaag de eerste exemplaren.

Afbeelding
overhandiging position paper

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven zien kansen op het gebied van een leven lang ontwikkelen in het mbo, zodat werkenden en werkzoekenden een goede positie houden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De tien praktische, realistische en effectieve voorstellen die dat mogelijk maken zijn gebundeld in een positionpaper. De ministers ontvingen de eerste exemplaren uit handen van voorzitter van SBB Ineke Dezentjé Hamming, duovoorzitter Frank van Hout en directievoorzitter Hannie Vlug.

Benut de kracht van het praktijkleren voor nieuwe doelgroepen

Veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een diploma op mbo-niveau. Dat zijn ruim 3,5 miljoen mensen. Zij nemen echter minder deel aan om- en bijscholing dan hogeropgeleiden. Daar liggen kansen voor een leven lang ontwikkelen in het mbo. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven, verenigd in SBB, willen deze kansen verzilveren om bij te dragen aan een inclusieve, duurzame arbeidsmarkt en samenleving. De sleutel? Het benutten van de bewezen kracht van het praktijkleren voor nieuwe doelgroepen.

We hebben al die mensen hard nodig

Met de infrastructuur die er al is, kunnen we niet alleen het verschil maken voor 500.000 jongeren op weg naar een mbo-diploma, maar ook voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen én voor kwetsbare groepen die langs de kant staan of dreigen uit te vallen. Ruim een miljoen mensen die tot onze beroepsbevolking behoren is niet aan het werk, maar liefst een kwart van de mensen met een WW-uitkering heeft geen startkwalificatie, en hetzelfde geldt voor de helft van de mensen in de bijstand.

50% van de erkende leerbedrijven staat open voor zij-instromers

Deze groep hebben we hard nodig op de arbeidsmarkt. En dat kan, want de snelweg ligt er. Denk aan het benutten van de bijna 250.000 erkende leerbedrijven voor het aanbieden van praktijkleren aan volwassenen. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) maakt, dankzij het behoud van werk en inkomen, om- en bijscholing bereikbaar voor volwassen werkenden en werkzoekenden. Onderzoek van SBB toont aan dat ruim 50% van deze bedrijven daadwerkelijk openstaat voor het opleiden van zij-instromers.

Resultaat van goede samenwerking

De positionpaper kwam tot stand in opdracht van het bestuur van SBB en onder leiding van de voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof. Naast Vonhof hebben Willem Jelle Berg (CNV), Marlou Min (FNV), Ruud van den Bergh (FNV Metaal), Jules van Well (CBL), Anne Marie Heij (Koninklijke Metaalunie), Ria van ’t Klooster (NRTO), Ricardo Winter (mboRijnland), John van der Vegt (ROC van Twente), Anky Romeijnders (Albeda College) en Hannie Vlug (SBB) bijgedragen.