CTC dienstverlening

Het Leerwerkloket heeft een aantal tools die, afhankelijk van de wens en situatie van de kandidaat, ingezet kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de CTC dienstverlening. CTC staat voor Competentie Test Centrum.

CTC-dienstverlening wordt ingezet als de klant vragen heeft over zijn persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt (gerelateerd aan competenties, drijfveren en/of interesses) of een vraag heeft over zijn competenties en/of capaciteiten ten opzichte van een gewenste opleiding of beroep.

De kern van de CTC-dienstverlening is het geven van een arbeidsmarktadvies. De CTC-dienstverlening wordt ook gebruikt voor een scholingsadvies.

Om een goed advies te geven dat past bij de situatie van de klant komen er verschillende aspecten aan bod. Deze aspecten zijn: persoonlijkheid-, interesses-, werkwaarden en/of welke capaciteiten iemand heeft. De resultaten worden gekoppeld aan arbeidsmarktinformatie. Zo komt een arbeidsmarkt relevant advies tot stand.

Het is ook mogelijk om zonder inzet van de CTC-dienstverlening samen met de klant zijn of haar competenties te bespreken en zo tot een arbeidsmarkt- of scholing advies te komen. Wil je meer weten over onze CTC-dienstverlening of wil je een klant aanmelden? Neem dan contact met ons via het contactformulier.