Artikel

De gezichten achter Leerwerkloket Midden-Limburg

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werknemers, werkzoekenden, scholieren en werkgevers die vraagstukken hebben over leren en werken. Centraal staat de visie ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Leerwerkloket Midden-Limburg is één van de 35 regionale loketten in Nederland, waar de leerwerkadviseurs Gerry Beenders, Louise Rodts, Dylan Smeets, Ruth Poulissen-Lenders en projectleider Astrid Julicher klaar staan voor iedereen met vragen over onder andere omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten. Alle vijf hebben ze hun eigen specialiteiten en daarmee vormen ze een veelzijdig team. We stellen het team graag aan je voor!

Projectleider Astrid Julicher stond 4,5 jaar geleden aan de start van Leerwerkloket in Midden-Limburg. “Er was toen in Midden-Limburg nog geen onafhankelijk adviespunt waar mensen terecht konden met hun vragen over ontwikkeling en scholing. Ik vond het bijzonder om de samenwerking tussen de publieke instanties binnen het Leerwerkloket (UWV, de gemeente, Gilde Opleidingen en Yuverta) vorm te geven. Zodoende hebben we nu heel veel expertise bij elkaar, waardoor we werkenden en werkzoekenden van Midden-Limburg en werkgevers die we spreken inhoudelijk veel kunnen bieden”, legt ze uit. “Samen met het Werkgeversservicepunt, opleiders, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en werkgevers bouwen we mee aan leerwerktrajecten”. De rol van Astrid is het faciliteren van het loket. “Ik coördineer de samenwerking tussen de adviseurs van de samenwerkende organisaties, organiseer budget voor leerwerktrajecten en onderhoud contacten om goed op de hoogte te zijn over alles wat er is op het gebied van leren, werken en nieuwe initiatieven. De laatste jaren zijn we enorm gegroeid, mede doordat de bewustwording bij de inwoners en werkgevers over ‘Leven Lang Ontwikkelen’ aan het toenemen is. Beroepen veranderen of verdwijnen en technische ontwikkelingen worden in een rap tempo doorgevoerd; dat betekent dat we ons bijvoorbeeld moeten bij- of omscholen. Het is belangrijk dat er voor de inwoners en werkgevers van Midden-Limburg een plek is waar ze kunnen aankloppen om daarover in gesprek te gaan.”

Gerry Beenders is een van de leerwerkadviseurs die adviesgesprekken voert met inwoners die vragen hebben over leren of werken. Haar specialisme is het afnemen van competentietesten, waarbij ze met werknemers, werkzoekenden of scholieren op zoek gaat naar waar hun krachten liggen en welke beroepen daarbij aansluiten. “Hiervoor werkte ik voor het UWV, dus de vraag en de doelgroep is mij niet onbekend. Daardoor kan ik veel inbrengen in de adviesgesprekken en heb ik ook nuttige connecties. Dat draagt er enorm aan bij dat ik iemand de weg kan wijzen”, legt ze uit. Dat maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van haar werkzaamheden. “Tijdens het intakegesprek kijken we wat de vraag achter de vraag is en proberen we op basis daarvan te kijken wat de volgende stap wordt. Welke informatie is relevant om te verstrekken, is er een interessante connectie om hem of haar mee in contact te brengen of gaan we de competentietest inzetten? En als we de competentietest inzetten, komen daar natuurlijk weer vervolgstappen uit waar we dan weer mee aan de slag kunnen. Zo is ieder traject anders!” Daarnaast maakt het Leerwerkloket ook altijd de koppeling met de kansen op de arbeidsmarkt. “Daarvoor maken we gebruik van regionale en actuele arbeidsmarktinformatie en kijken we naar kansrijke beroepen in de tekortsectoren en naar overstapberoepen. Ook gaan we steeds meer uit van skills en vaardigheden van de klant.”

Ook Louise Rodts voert adviesgesprekken voor Leerwerkloket Midden-Limburg. Daarnaast onderhoudt ze contact met een aantal samenwerkingspartners van het Leerwerkloket zoals de Midden-Limburgse gemeenten, werk.kom, het Werkgeversservicepunt en het UWV. “Ik ben de eerste leerwerkadviseur die aangesteld is voor het Leerwerkloket Midden-Limburg. Mijn taak is om onze dienstverlening bij onze partners onder de aandacht te brengen en intensief samen te werken zodat de regionale werkzoekenden optimaal gebruik kunnen maken van de ontwikkel- en scholingsmogelijkheden die er in de regio zijn. Er is wekelijks of maandelijks contact met klantmanagers van het UWV en gemeenten die zich bezighouden met mensen die weer aan werk willen en/of kunnen en met andere partnerorganisaties zoals het Werkgeversservicepunt Midden-Limburg. Dat is belangrijk omdat er heel veel potentiële kandidaten zijn die willen of kunnen gaan werken, maar die nog net het stukje ontwikkeling of scholing nodig hebben om weer aan de slag te kunnen. Vaak is hen ook onbekend wat er allemaal mogelijk is - en als je dat niet weet kun die kennis ook niet gebruiken.” Naast haar werk als adviseur en contactpersoon voor bovengenoemde partijen, houdt Louise zich bezig met de communicatie van Leerwerkloket Midden-Limburg. Zo beheert ze de website en de socialmedia kanalen om op die manier bij meer inwoners en professionals in beeld te komen en de zichtbaarheid te vergroten.

Leerwerkadviseur Dylan Smeets houdt zich tijdens de adviesgesprekken voornamelijk bezig met onderwijsvraagstukken. Dat doet hij vanuit Gilde Opleidingen, een van de belangrijke samenwerkingspartners van Leerwerkloket Midden-Limburg. Zijn werkervaring komt uit het onderwijs. Hij vertelt dat om- of bijscholing steeds vaker voorkomt. “Ik spreek mensen die niet tevreden zijn met hun werk, mensen die te veel van werk veranderen omdat ze niet weten wat ze willen, mensen die geen werk hebben of mensen die om wat voor reden dan ook ergens zijn vastgelopen, en daarom ander werk willen. Dus dat is heel wisselend. Ik vind het belangrijk om mensen echt concreet op weg te helpen binnen het brede scala aan mogelijkheden. Het zou jammer zijn als mensen vastlopen doordat er gewoon te veel opleidingen, banen of initiatieven zijn er zijn tegenwoordig ook veel algemene studies die niet specifiek op een beroep gericht zijn. Soms is het ook heel lastig te bepalen wat je dan kunt doen met je opleiding en ik vind het belangrijk om daar een eerlijk advies over te geven. Wat zijn hun kansen? Die informatie is heel belangrijk. Ook ben ik betrokken bij techniekprojecten; daar heb ik kennis van zaken en een netwerk waarmee ik ook makkelijker de juiste verbindingen kan leggen.”

Ruth Poulissen-Lenders heeft zich in januari van dit jaar bij het team van leerwerkadviseurs gevoegd. “De adviesgesprekken zijn heel divers. Of je nu werknemer, werkzoekende, student of werkgever bent: bij ons kun je terecht met al jouw vragen over leren en werken. Met het onafhankelijke advies en de begeleiding die we bieden, proberen we iemand echt verder te helpen.” Uitzoeken waar iemands krachten liggen en welke mogelijkheden daarbij horen is daarvan een belangrijk onderdeel. Daarom vindt Ruth het mooi dat dat via het Leerwerkloket laagdrempelig is. “Een leven lang ontwikkelen moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom is ons advies kosteloos, maar het helpt mensen wel echt verder. Vaak zijn wij net dat laatste zetje wat iemand nog nodig heeft om het roer om te gooien en om van die groei deel uit te maken, vind ik heel bijzonder.”

Afbeelding
team leerwerkloket ML
v.l.n.r. Astrid Julicher, Gerry Beenders, Dylan Smeets, Louise Rodts, Ruth Poulissen