Artikel

Een nieuwe koers voor het Leerwerkloket

Afbeelding
"V.l.n.r.: Astrid Julicher (projectleider Leerwerkloket Midden-Limburg), Don Thijssen (rayonmanager UWV WERKbedrijf Noord- en Midden-Limburg), Marianne Smitsmans-Burhenne (voorzitter stuurgroep Leerwerkloket Midden-Limburg). Marcel Creemers (CITAVERDE College binnenkort Yuverta) en Felix Petit (Gilde Opleidingen) maken de stuurgroep compleet."

Het Leerwerkloket is een onafhankelijk adviespunt voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Al bijna 4 jaar stimuleert en faciliteert zij de combinatie leren en werken binnen de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Met onder meer de subsidieregeling Stimulans ArbeidsmarktPositie (STAP) in het vooruitzicht, waarvan werkenden en niet-werkenden vanaf 2022 gebruik kunnen maken om (om)scholing aan te vragen, zet Leerwerkloket een tandje bij. Zij breiden hun capaciteit uit met meer en vaste mankracht.

De Midden-Limburgse gemeenten, Gilde Opleidingen, CITAVERDE College en UWV werken samen om iedereen die vragen heeft over leren en werken, te ondersteunen. ‘’Of je nou je baan kwijt bent geraakt, je wilt oriënteren op de arbeidsmarkt, een omscholingstraject wilt aangaan of jouw competenties en vaardigheden wilt achterhalen: met specialistische kennis vanuit verschillende instanties en een netwerk van opleiders en werkplekken, hebben wij als doel om iedereen verder te helpen in zijn of haar carrière. Wij geven arbeidsmarktrelevant loopbaan- en scholingsadvies. Dit betekent dat we goed op de hoogte zijn van beroepen waar werkgevers een grote personeelsvraag hebben en van de kennis en vaardigheden die je als werknemer nodig hebt’’, legt projectleider Astrid Julicher uit.

En die arbeidsmarkt verandert in een razend tempo. Door de komst van nieuwe technologieën verdwijnen bestaande beroepen en tegelijkertijd komen er nieuwe banen en opleidingen bij. ‘’Het is nodig dat mensen zich blijven ontwikkelen om wendbaar te zijn op die veranderende arbeidsmarkt, waarbij we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen’’, aldus Marianne Smitsmans-Burhenne. Zij is wethouder van de gemeente Roermond en voorzitter van de stuurgroep Leerwerkloket Midden-Limburg. ‘’Als regio Midden-Limburg gaan we de capaciteit van het Leerwerkloket uitbreiden om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen.’’ Volgens de samenwerkende partijen komt de uitbreiding de continuïteit, effectiviteit en kwaliteit van het loket, en dus ook van hun dienstverlening, ten goede.

Veranderende arbeidsmarkt

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden gebruik gaan maken van het STAP-budget. Hiermee kunnen zij scholingsactiviteit aanvragen. Zo kunnen meer mensen zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en blijven zij duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Volgens Don Thijssen, rayonmanager UWV WERKbedrijf Noord- en Midden-Limburg, is het essentieel om mensen hierin van goed advies te voorzien. ‘’Het Leerwerkloket wil dan graag een toegewijd team van vaste medewerkers waarin alle kennis en expertise van de deelnemende partijen wordt gebundeld. De werkgevers hebben de banen en de werkzoekenden de talenten. Met de gezamenlijke kennis en expertise van UWV, de gemeenten en onderwijs, verbeteren we het matchen van die banen met die talenten op een duurzame manier. Ook willen we bereiken dat het leven lang ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt voortdurend op het netvlies van werkgevers, werkenden en werkzoekenden staat. Hiervoor is een robuuster Leerwerkloket met meer mankracht van groot belang’’, stelt Thijssen.

Vast aanspreekpunt

Ook gaan de verschillende partijen intensiever samenwerken. Met specialistische kennis vanuit verschillende instanties en een netwerk van opleiders en werkplekken, kunnen zij iedereen verder helpen in zijn of haar carrière. ‘’De organisaties brengen ieder vanuit hun eigen expertise kennis en capaciteit in. Door meer te werken met vaste aanspreekpunten die nauw in contact staan met de samenwerkende organisaties, krijgt het Leerwerkloket meer gezicht en krijgen mensen sneller en beter hulp’’, aldus Marcel Creemers, directeur bedrijfsopleidingen van het CITAVERDE College. Ook Felix Petit, directeur bij Gilde Opleidingen, is van mening dat een consistente samenwerking de kwaliteit van het Leerwerkloket ten goede komt. ‘’Het is heel leerzaam om de kennis en ervaring onderling uit te wisselen. Die kennis, ervaring en relaties kunnen we complementair aan elkaar inzetten en gebruiken ten behoeve van de arbeidsmarkt. Het zorgt ook voor een effectieve dienstverlening en meer maatwerk richting die arbeidsmarkt en de te bedienen doelgroepen.’’

Volgens projectleider Julicher zullen er naast een algehele robuuster Leerwerkloket met meer inhoudelijke kennis nog een paar praktische maar essentiële dingen verbeteren, waaronder de bereikbaarheid. ‘’Onze dienstverlening is grotendeels digitaal en we zijn elke dag via de telefoon of e-mail van 09.00 tot 16.30 uur bereikbaar. Als mensen graag een persoonlijk gesprek willen met de adviseur kan dat altijd. Daarvoor plannen we dan een afspraak bij één van onze partnerorganisaties. Ook gaan de inwoners meer van ons zien, omdat we een grotere doelgroep gaan bereiken dan nu. Op social media gaan we frequenter nieuws posten over leerwerktrajecten en informatiebijeenkomsten, om zo onze zichtbaarheid te vergroten.’’

Over het Leerwerkloket

Het Leerwerkloket is in 2005 ontstaan uit het programma ‘Leren en Werken’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Iedere regio heeft een eigen Leerwerkloket om de lokale arbeidsmarkt te ondersteunen. Er zijn in totaal 35 regionale locaties verspreid over het hele land. Het Leerwerkloket Midden-Limburg is een samenwerking van de gemeenten Roermond, Weert, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Leudal, Nederweert en Cranendonck. Ben je zelf geïnteresseerd in het volgen van een leerwerktraject of heb je vragen over loopbaanoriëntatie of scholingsmogelijkheden? Dan kun je gratis contact opnemen met het Leerwerkloket door een mail te sturen naar middenlimburg@leerwerkloket.nl, te bellen naar 0475-359177 of het contactformulier in te vullen op de website.