Artikel

Midden-Limburg start pilot 'Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring'

Mensen zonder diploma zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn zij vaker afhankelijk van een uitkering. Ongeveer een derde van de mensen met een WW-uitkering heeft geen diploma, bij mensen in de bijstand is dat meer dan helft. Daarom sluit de regio Midden-Limburg zich aan bij de landelijke pilot 'Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring'. Marianne Smitsmans-Burhenne is wethouder in Roermond en vanuit die functie verantwoordelijk voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Zij is blij dat de regio meedoet met deze pilot. "Een praktijkverklaring voor iemand die nu niet in staat is om een diploma te halen. Daar groei je van als persoon. Wat een fantastische kans. Iedereen heeft talent."

Afbeelding
4 koks aan het werk

Praktijkverklaring is bewijs van wat iemand kan

De deelnemers volgen meestal geen lessen en doen geen examen. Wel krijgen ze een mbo-praktijkverklaring wanneer ze bepaalde opleidingsonderdelen beheersen. Zo kunnen zij aan bedrijven laten zien wat ze kunnen. Vaste onderdelen van de praktijkleerroute zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. De regio Midden-Limburg hoopt de deelnemers met deze pilot te stimuleren om door te leren, een certificaat te behalen of een opleiding te gaan volgen bij een ROC en daar een diploma te halen.

Eigen aanpak per persoon

De pilot draait om een brede groep mensen zonder diploma die elk een eigen aanpak vragen. De leerbehoefte van een statushouder of inburgeraar is tenslotte anders dan de leerbehoefte van iemand die drie jaar in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Voor elk van hen kan deze pilot een belangrijke opstap zijn naar werk en een basis leggen voor doorleren in het mbo.

Officiële aftrap op 22 oktober 2019

De officiële aftrap in Midden-Limburg werd bezocht door ruim 60 accountmanagers, adviseurs, jobcoaches, beleidsmedewerkers en managers van de regionale ROC’s, Midden-Limburgse gemeenten, Sociale ontwikkelbedrijven en UWV. Tijdens deze bijeenkomst vernamen zij wat de Pilot Praktijkleren betekent voor hun dagelijks werk. Claudia Moonen, manager van de regionale arbeidsbemiddelaar Werk.Kom en mede initiatiefneemster van de Pilot Praktijkleren, ziet de praktijkverklaring als een grote meerwaarde voor haar werkveld. "Werkgevers krijgen vertrouwen in de doelgroep en ontvangen ondersteuning van de jobcoach als zij tegen obstakels aanlopen."  

Partners

De pilot 'Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring' wordt in Midden-Limburg mogelijk gemaakt door: Leerwerkloket Midden-Limburg, Werk.Kom, WerkgeversServicePunt Midden-Limburg, de Midden-Limburgse gemeenten, UWV, Samenwerkingsverband Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB), Gilde Opleidingen en het CITAVERDE College.

Opdracht

De pilot is een opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministeries investeren hier in om een Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen.