Artikel

Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Limburg

In iedere arbeidsmarktregio (35 arbeidsmarktregio’s in Nederland) is een Regionaal Mobiliteitsteam actief. De 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) in Nederland zijn een initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad, vakbonden en werkgeverorganisaties.

Wie zijn wij?

Het Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Limburg (kortweg RMT) is er voor werkenden, werkzoekenden, zelfstandige ondernemers en bedrijven van de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. In het team werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samen, met vele andere partners uit de regio. Samen willen zij ervoor zorgen dat mensen snel weer ander of nieuw werk hebben.

Het team

In het RMT werken vertegenwoordigers van de samenwerkingsorganisaties met elkaar samen. De begeleiders komen dus uit verschillende organisaties en hebben verschillende achtergronden en expertises. Daardoor kunnen we goed aansluiten op de specifieke behoeften van de werkzoekenden/medewerker/werkgever. Het RMT werkt in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg nauw samen met het Leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt.

RMT’s bieden extra hulp

Heb je extra hulp nodig bij het vinden van (ander) werk? Bijvoorbeeld omdat je: 

  • kennis en ervaring niet aansluit bij wat er wordt gevraagd; 
  • vroegere werk niet meer bestaat;
  • of omdat je als zelfstandige werkte en nu weer een baan zoekt.

Ben je werkgever/ondernemer en ben je op zoek naar ondersteuning bij de werk-naar-werk begeleiding van je personeel? Ook dan kun je terecht bij een RMT bij jou in de buurt.

Werkwijze

Een regionaal mobiliteitsteam biedt je gratis hulp om weer aan het werk te komen. De hulp kan bestaan uit:

  • Extra begeleiding;
  • Loopbaanadvies;
  • Scholing;
  • Praktijkleren;
  • Hulp bij schulden.

Afhankelijk van de situatie bepaalt het team wat je nodig hebt om weer aan het werk te komen. En stemt daar de hulp op af.

Ofwel; regionale mobiliteitsteams bieden je maatwerk.

Het Regionaal Mobiliteitsteam is een samenwerking van:

Afbeelding
samenwerking rmt