Artikel

Risse Groep Ambassadeur voor landelijk Taalakkoord

Risse Groep sluit zich aan bij het landelijk Taalakkoord en kreeg vandaag als eerste werkgever in de regio het officiële certificaat uitgereikt door het Servicepunt Leren & werken Midden-Limburg. Werkgevers die zich aansluiten bij het Taalakkoord beloven dat zij samen gaan werken aan laaggeletterdheid op de werkvloer. Er is namelijk werk aan de winkel.
In Nederland hebben meer dan 700.000 werknemers moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands of met computervaardigheden. Al deze mensen –vaak ook autochtonen– hebben verschillende niveaus en achtergronden en op hun eigen manier een probleem met ‘een stukje van de taal’. Laaggeletterdheid kost Nederland een half miljard euro per jaar door extra kosten in gezondheidszorg, sociale zekerheid en een lagere productiviteit.

Afbeelding
uitreiking taalakkoord

Ambassadeur

Risse Groep gaat nu als ambassadeur optreden voor andere werkgevers om laaggeletterdheid op hun werkvloer bespreekbaar te maken. Risse Groep en Werk.Kom zijn al begonnen met het geven van taaltrainingen – ‘Beter lezen en Schrijven’ – aan medewerkers en kandidaten binnen hun eigen doelgroep. De eerste ervaringen zijn zeer positief! Kandidaten zijn bijvoorbeeld assertiever geworden door het volgen van de training of ervaren dat ze beter kunnen lezen of appen wat hun zelfredzaam-heid bevordert.  Ook Konnekt’os –het aan Risse gelieerde MVO-platform voor Midden-Limburg– brengt op 23 mei 2019 een workshop voor werkgevers over laaggeletterdheid op de werkvloer. Binnen het Taalakkoord inspireren werkgevers elkaar en leren van de aanpak van andere werkgevers.

Bewustwording

Op elke werkvloer zijn er verborgen laaggeletterden. Het Taalakkoord zorgt ervoor dat werkgevers en medewerkers zich bewust worden van het probleem en het bespreekbaar maken op de werkvloer.
Er heerst namelijk veel schaamte. Ook kunnen werkgevers gebruikmaken van subsidies voor het aanbieden van taaltrainingen aan medewerkers. Door aandacht voor taal komen medewerkers uit een sociaal isolement en neemt het ziekteverzuim af, werken medewerkers veiliger, worden er minder fouten gemaakt en gaan de productiviteit en kwaliteit omhoog.

Het landelijk Taalakkoord werkgevers is een initiatief van het Ministerie van SZW en wordt uitgevoerd door de leerwerkloketten. Inmiddels is het al omarmd door meer dan 160 werkgevers. We gaan samen aan de slag met laaggeletterdheid!