Artikel

Tacon investeert in taalondersteuning: ‘Wij willen niet dat taal een barrière vormt’

Landelijk zijn er meer dan 700.000 werkenden die moeite hebben met het beheersen van de Nederlandse taal. Zij lopen er op de werkvloer tegenaan dat ze moeilijk kunnen lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Als werkgever kun je bijdragen aan hun taalvaardigheid door medewerkers te scholen. Een van die werkgevers is tape-fabrikant Tacon; 12 werknemers van Tacon volgden lessen vakgerichte taalondersteuning, een initiatief van Leerwerkloket Midden-Limburg.

“In ons team werken meerdere mensen met een migratieachtergrond en wij willen niet dat taal daarbij een barrière vormt”, legt Bart Leijendeckers uit. Hij is Business Controller bij Tacon. “Wij vinden het belangrijk dat er onderling goed gecommuniceerd wordt, zowel over het werk als over niet-werkgerelateerde zaken. Je wilt dat iedereen goed samenwerkt en zich verbonden voelt met elkaar en het bedrijf. Door de medewerkers die het nodig hebben op de werkvloer in taal te ondersteunen, merken we dat de mentaliteit ten aanzien van het leren van de taal verandert. Mensen die gestopt waren met het leren van de Nederlandse taal, zien nu toch meerwaarde en zijn bereid verder te leren. Hiermee willen we op termijn de kloof tussen migranten en werknemers van Nederlandse komaf verminderen.”

Ook qua kwaliteit en productiviteit verwacht Tacon de komende tijd positieve veranderingen te gaan ervaren. “We merken wel vaker als we met collega’s in gesprek gaan die de Nederlandse taal slecht beheersen, dat de boodschap maar deels aankomt omdat ze niet volledig begrijpen wat er nou precies gezegd wordt. Nu ze taalondersteuning krijgen, verwachten we dat collega’s elkaar beter kunnen gaan instrueren. Dan kan men hun werk nog beter doen en minimaliseren we het aantal fouten dat er gemaakt wordt.”

Ook privé een positief effect

Door te investeren in taal vergroot je als werkgever de kansen voor je werknemers om intern door te groeien naar een andere functie of op de verdere arbeidsmarkt. Maar de impact treedt ook verder dan dat, stelt Leijendeckers heel terecht. “Ook in de privé-situatie plukt iemand die op het werk een taalcursus volgt daar de vruchten van. Als hun kinderen hier opgroeien, is het voor hen ook erg waardevol als hun ouders - of in ieder geval een van hen - de Nederlandse taal een beetje beheerst. Natuurlijk is dat een langetermijnproces en heb je de taal niet binnen een paar weken geleerd, maar iedere stap is er eentje. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever!”

Klassikale aanpak

De invulling van de lessen vakgerichte taalondersteuning ziet er voor ieder bedrijf anders uit en hangt af van het doel van het bedrijf. In het geval van Tacon worden de taallessen gegeven door Gilde Educatie en zijn er twee groepen van verschillende niveaus. Een keer per week krijgen zij anderhalf uur klassikaal Nederlandse les van een docent. De mensen die nog heel weinig Nederlands begrijpen, vormen een groep. De groep die wel al wat verder is, krijgt wat geavanceerdere taalondersteuning. Volgens Leijendeckers hanteert Gilde Educatie een effectieve aanpak: “Door het klassikaal aan te vliegen, pakken werknemers het wat sneller op en ontstaat er een prettige groepsdynamiek. Ook zijn we er dan minder afhankelijk van of mensen thuis wel de mogelijkheid hebben om aan zelfstudie te doen. We plannen de uren van de lessen tijdens werktijd, zodat het ook geen extra tijd kost van onze werknemers. We zijn erg tevreden met de manier waarop het Leerwerkloket ons faciliteert om vakgerichte taalondersteuning te bieden. Deze insteek vinden wij het meest effectief.”

Het Leerwerkloket biedt ondersteuning bij het vinden van de juiste vaktaalopleiding voor (aankomend) werknemers zodat zij de taal die nodig is om hun werk goed uit te oefenen, voldoende beheersen. Een betere vaktaalbeheersing vergroot de kans voor een werknemer om werk te behouden of voor een werkzoekende om werk te vinden. Afhankelijk van de situatie van de (aankomend) werknemer en het bedrijf is het mogelijk om een training op maat te bieden. Samen onderzoeken we welke opleidingsaanbieder het beste bij u past. Hierbij is zowel training in groepsvorm als individueel mogelijk. Heeft u interesse in de vakgerichte taalondersteuning van het Leerwerkloket? Neem dan contact met ons op.