Unieke kans voor statushouders in de transportsector

De sector transport en logistiek biedt statushouders de kans om met subsidie een opleiding te volgen en aan de slag te gaan als logistiek medewerker, vrachtwagenchauffeur, kraanmachinist, koerier of heftruckchauffeur. De sector vergoedt de complete opleiding voor de statushouders. Er zijn geen terugbetalingsregelingen van toepassing.

De subsidieregeling loopt via Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). STL zorgt in opdracht van SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de branche, voor instroom van nieuwe mensen én voor behoud en doorstroom van vakbekwame professionals in de sector. Dankzij cofinanciering van SOOB en het ESF kunnen statushouders een 100% gesubsidieerde opleiding volgen en een toekomstbestendig vak leren.

Taalniveau doorslaggevend
STL biedt statushouders twee trajecten met baangarantie, afhankelijk van het taalniveau. Statushouders die een taalniveau van minder dan B1 beheersen, kunnen een opleiding tot logistiek medewerker, koerier of heftruckchauffeur volgen. Wie het B1 niveau al beheerst en in bezit is van het B-rijbewijs, komt in aanmerking voor een opleiding tot vrachtwagenchauffeur of kraanmachinist.

Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op de website van STL