Volop kansen bij Limburgse transport- en logistieke bedrijven

De sector transport en logistiek is in Limburg goed voor ruim 35.000 banen van werknemers, verdeeld over bijna 2.700 bedrijven (Bron: LISA). De afgelopen jaren is het aantal banen in deze sector toegenomen. Vorig nam de werkgelegenheid echter als gevolg van de coronamaatregelen af, maar inmiddels profiteren vooral het wegvervoer, de logistiek en de scheepvaart van deze groei omdat de vraag naar producten toeneemt. Door het snelle herstel heeft de sector last van een groeiend personeelstekort.

Afbeelding
vrachtwagenchauffeur
Veel vacatures en goede kans op werk

Het herstel heeft geleid tot een toename van het aantal vacatures voor logistieke en transportberoepen. Begin juni stonden er bij UWV zo’n 2.500 vacatures open in Limburg. Veel vraag gaat uit naar logistiek medewerker, vrachtwagenchauffeur of transportplanner.
Door het dalend aanbod van werkzoekenden en de stijgende vraag naar personeel, neemt de spanning op de arbeidsmarkt voor transport en logistieke beroepen toe. Veel vacatures zijn door een tekort aan personeel moeilijk of niet in te vullen door het bedrijfsleven. In het eerste kwartaal van 2022 ervoer bijna 1 op de 3 van de ondernemers in de sector problemen als gevolg van een personeelstekort. Voor werkgevers kan dat een rem op de groei van hun bedrijf met zich meebrengen.

Er zijn goede kansen op werk in de sector. Wie in de transport of logistiek wil gaan werken heeft diverse mogelijkheden. Op de lijst van kansrijke beroepen die UWV periodiek publiceert, komen beroepen voor variërend van lader, losser en vuilnisophaler tot logistiek medewerker, transportplanner en magazijnchef. Actuele vacatures voor de diverse beroepen zijn te vinden op WERK.nl.

Ook in de toekomst behoefte aan personeel

Voor 2022 kunnen de hoge brandstofprijzen en de oorlog in Oekraïne een schaduw werpen op het verdere herstel in de sector. De verwachting is echter dat de arbeidsmarkt krap blijft de komende jaren. Naast economische groei liggen de oorzaken hiervoor in ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking. In de sector werken relatief veel oudere werknemers die de komende jaren de arbeidsmarkt gaan verlaten. Werkgevers zullen dan ook de komende tijd moeite moeten blijven doen om hun vacatures te kunnen blijven vervullen. De afgelopen twee jaar is het aandeel van werkgevers dat vacatures heeft vervuld met kandidaten die niet beschikten over de gevraagde vaardigheden, vakkennis, diploma’s of relevante werkervaring toegenomen. Dat blijkt uit een werkgeversonderzoek van UWV. Veelal zorgt het bedrijf dan zelf voor een relevante opleiding, cursus of training voor de aangenomen medewerker.

Met het oog op het huidige en toekomstige personeelstekort worden ook door de brancheorganisatie in samenwerking met opleidingsorganisaties en UWV diverse opleidingstrajecten georganiseerd. Zo zijn er onder meer scholingsprogramma’s die opleiden tot chauffeur.

Vragen en informatie

Welke (om)scholingsmogelijkheden zijn er en wat past bij mij?

Neem contact op voor meer informatie

Ontvang je een uitkering van de gemeente of UWV? Maak het onderwerp (om)scholing dan bespreekbaar met de adviseur van UWV of de werkcoach van de gemeente.