Artikel

Westrom maakt zich sterk voor taal

Een jaar na de ondertekening van het regionale taalakkoord, heeft Westrom ook het landelijke Taalakkoord Werkgevers ondertekend. Daarmee is de ambitie uitgesproken om een taalvriendelijke werkomgeving te creëren. Algemeen directeur Henriëtte Maas en Westrom-collega/taalambassadeur Jeroen Rosbender namen op 8 januari 2019 samen het bijbehorende certificaat in ontvangst. Het certificaat werd uitgereikt door Astrid Jülicher, namens Leren en Werken Midden-Limburg. Westrom maakt zich sterk voor taal, want een taalvaardige medewerker heeft meer kansen op de arbeidsmarkt. En dát sluit aan bij de missie van het bedrijf om mensen te helpen bij hun ontwikkeling.

Afbeelding
uitreiking taalakkoord

Meer zelfvertrouwen

Meer dan 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Voor medewerkers met een lage taalvaardigheid is het lastig om formulieren in te vullen, e-mails te versturen en veiligheidsinstructies te lezen. Een taalachterstand heeft ook grote invloed op de onderlinge communicatie met collega’s op de werkvloer. En voor wie de Nederlandse taal niet goed beheerst, is het niet makkelijk om zich verder te ontwikkelen. Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer krijgen medewerkers meer zelfvertrouwen en durven ze vragen te stellen. En dat komt de productie en de veiligheid ten goede. Daarom maakt Westrom zich sterk voor taal door een taalvriendelijke omgeving te creëren. Medewerkers en deelnemers aan re-integratietrajecten worden gescreend op hun taalvaardigheid en ondersteund en begeleid richting taalscholing. Deelnemers met kinderen worden gewezen op de voorleesactiviteiten in de bibliotheek. Binnenkort is er een afspraak met de bibliotheek om de samenwerking verder uit te bouwen. Ook werkt Westrom mee aan (gemeentelijke) bewustwordingscampagnes. 

Taalambassadeur

Westrom-medewerker Jeroen Rosbender zette anderhalf jaar geleden de stap om beter te leren lezen en schrijven. En met succes! “Ik heb veel meer zelfvertrouwen”, zegt Jeroen. “In mijn vrije ben ik rapporteur bij de KNVB en ik kan nu veel beter rapporten schrijven. En ik kan mijn kinderen nu helpen met het maken van huiswerk.” Vanwege Jeroens enthousiasme is hij door de bibliotheek benoemd tot taalambassadeur. In die rol zet hij zich vrijwillig in om zijn eigen ervaringen te delen met mensen die laaggeletterd zijn en hen te helpen om de drempel richting onderwijs te verlagen.

Van elkaar leren

Bij het Taalakkoord zijn meer dan 150 werkgevers en branches aangesloten. Zij zien de voordelen van een goede Nederlandse taalvaardigheid voor alle medewerkers en zetten zich in voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Als ondertekenaar van het Taalakkoord maakt Westrom nu deel uit van een netwerk waarin kennis, ervaringen en goede voorbeelden worden gedeeld om van elkaar te kunnen leren. Op 23 mei a.s. organiseert MVO-platform Konnekt’os samen met Leren en Werken Midden-Limburg een workshop voor regionale ondernemers. Ook Jeroen deelt daar graag zijn ervaringen!