Workshop: Vitaliteit in jouw organisatie

Datum en tijd
Einddatum
Locatie
Online

Vitale medewerkers, wat kan ik als organisatie doen om de vitaliteit van de medewerkers te verhogen?

Inventariseren van de vitaliteit binnen de eigen organisatie

In deze workshop worden de aanwezigen meegenomen in de zes beleidsvelden die onderdeel uitmaken van de Vita-scan die ontwikkeld is door PreventiVIO. Per beleidsveld ontstaat er inzicht in de kracht die er al is binnen het beleidsveld en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn binnen datzelfde beleidsveld.

Je sluit de workshop af met een concreet idee welk beleidsveld aandacht nodig heeft en wat er gedaan kan worden om de vitaliteit binnen de eigen organisatie te vergroten.

Inhoud

Met de training Vitaliteit In Organisaties krijg je inzicht in de energie- en stressbronnen op zowel organisatie- als functie niveau. Dit wordt visueel weergegeven in een vita-model. Je ontdekt op welke aspecten jij wel of geen invloed hebt, waardoor je weet welke toekomstige acties voor jouw organisatie effectief zijn om vitaliteit te optimaliseren. Gezamenlijk maken wij dan een prioriteitenplan, zodat je direct en doelgericht aan de slag kunt gaan.

In de Vita-scan workshop worden de aanwezigen meegenomen in de beleidsvelden die onderdeel uitmaken van onze Vita-scan. Per beleidsveld ontstaat er door de opzet van de workshop inzicht in de kracht die er al is binnen het beleidsveld en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn binnen datzelfde beleidsveld. De deelnemers gaan dan naar huis met inzicht op welk onderdeel zij binnen de eigen organisatie de aandacht mogen richten om de vitaliteit te bevorderen.

Doelgroep

Werkgevers, HR afdelingen en teamleiders.

Resultaat & doel

Informeren en inventariseren van de vitaliteit binnen de organisatie: helder krijgen wat de belemmeringen en uitdagingen zijn met als doel jullie basis te versterken. Van waaruit een krachtig vitaliteitsbeleid kan worden opgestart.

Een krachtig startpunt is: Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Toewijding: Bevlogen mensen voelen zich betrokken bij hun werk, ze zijn er enthousiast over. Het kan ze iets schelen wat er gebeurt. Ze vinden het werk dat ze doen zinvol en zijn er trots op.

Vitaliteit: Wie bevlogen is, voelt zich tijdens het werk energiek, sterk en veerkrachtig. Hij/zij voelt zich zelfverzekerd, kan een stootje hebben en laat zich niet zomaar ontmoedigen.

Betrokkenheid en flow: Ten slotte gaan bevlogen mensen helemaal op in hun werk. Ze kunnen zich er goed op concentreren, vinden het uitdagend en leuk wat ze doen en vergeten vaak de tijd als ze aan het werk zijn.

Het uiteindelijke doel is bewustwording, het stimuleren en uitnodigen tot eigen initiatief bij de medewerkers.

Aan het eind van de workshop voorzien we het managementteam helderheid over de kansen en toegevoegde waarde van een maatgericht vitaliteitsbeleid. PreventiVIO zal deze informatie inclusief een advies terugkoppelen.

De privacy-verklaring vind je achter deze link. De pagina opent in een nieuw venster.
Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te delen, zodat er contact met mij kan worden opgenomen.

Als je geen toestemming geeft, kan dit formulier niet verstuurd worden. Je kunt dan contact opnemen met het Leerwerkloket via  middenlimburg@leerwerkloket.nl