Tot 2026 grote knelpunten in onderwijs, ICT, zorg en techniek

Afbeelding
beroepen met knelpunten juli 2021

Ben jij je aan het oriënteren op een studie, denk je aan een carrière switch, zoek je een baan of personeel? Op 8 juli 2021 publiceerde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, het rapport "De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026". 

Tot 2026 moeten er veel werkenden worden vervangen. Zij gaan bijvoorbeeld met pensioen, nemen zorgtaken op zich en gaan hierdoor minder werken of raken arbeidsongeschikt. Daarnaast komen er in 6 jaar tijd 250.000 extra banen bij. Daartegenover staat een lagere instroom van schoolverlaters. Dit veroorzaakt knelpunten voor werkgevers. De grootste knelpunten doen zich voor in het onderwijs (met name leerkrachten in het basisonderwijs) en ICT (met name software- en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten). Ook zijn er knelpunten in de zorg en techniek.

Klik hier voor het volledige rapport

Neem contact met ons op voor onafhankelijk advies:

middenlimburg@leerwerkloket.nl

0475-359177