Vakgerichte taalondersteuning

Doelgroepen
Statushouder
Werkende
Werkzoekende zonder uitkering
WW

Functieprofiel

Functie omschrijving

Wat ga je doen?

Op het werk is lezen en schrijven onmisbaar, bijvoorbeeld om werkinstructies en veiligheidsvoorschriften te lezen of werkbriefjes in te vullen. Goed kunnen lezen en schrijven in het Nederlands brengt voor werkgevers en werknemers meerdere voordelen met zich mee. Werknemers die over goede basisvaardigheden beschikken maken bijvoorbeeld minder fouten en zijn productiever.

In samenwerking met de regionale werkgeversdienstverlening van UWV en gemeenten (WSP’s) biedt het Leerwerkloket ondersteuning bij het vinden van de juiste vaktaalopleiding.

Functie eisen

Wat heb je nodig

Vakgerichte taalondersteuning is er voor medewerkers of werkzoekenden die moeite hebben met vaktaal of deze (nog) niet goed genoeg beheersen om hun baan te kunnen behouden of aan het werk te gaan bij een bedrijf.

Financiering

Kosten
Kosten worden vergoed door Leerwerkloket Midden-Limburg.
Wil je meer informatie of vaktaalondersteuning aanvragen? Neem contact op met een van onze adviseurs.